XIV. Univerzitný Bál má dlhodobú pozíciu reprezentačnej spoločenskej akcie plesovej sezóny mesta Banská Bystrica. Podobne ako minulý rok, bol pripravovaný s filozofiou vytvoriť pre hostí exkluzívne prostredie pre neobmedzenú umeleckú, kultúrnu, spoločenskú a predovšetkým srdečnú zábavu, s využitím domácich špičkových umelcov. Hostiteľka UMB Bálu, Dr. h. c. PhDr. prof. Beáta Kosová, CSc., privítala hostí tradične posledný januárový piatok, 31. januára, v stabilnom zázemí splupracujúceho hotela Dixon****. O dobrú zábavu sa postarali BB Band Dixieland a Jazz Band Jozefa Karvaša, už stabilní virtuózi formácie Slovak Tango, špičkové á capella zoskupenie Otto Voce, ľudová hudba UFS Mladosť pod vedením Mariána Lihana a predníkov Milana Berkyho a Pavla Martinku (a.h.). Technický a DJ servis sprostredkovala La Danza a tanečne excelovali SFINX, UFS Mladosť a študenti herectva FDU AU. Programom už tradične sprevádzal Ján Snopko, aj s klasickým odkazom pre hostí - "Z tohto plesu sa pred štvrtou neodchádza!"

Tak aj bolo. Skvelá zábava do ranných hodín, dynamický program plný prekvapení a bonusov, kvalitnej tomboly a módnou prehliadkou šiat partnera Bálu - Salónu Valery, v podaní krásnych dievčat z Mlaosti a mladých hercov. Na svoje si prišli dámy, aj páni.

Už klasická klientela Bálu mala tento krát rozšírenie o skupiny mladých ľudí, ktorí sú tak či onak zviazaní s UMB. Ale aj mnoho hostí, ktorých pritiahla povesť kvalitného plesu, na základe minulého ročníka, hodnoteného naozaj vysoko. Uvidíme, či si UMB Bál udrží povesť pravdepodobne najlepšieho plesu sezóny. Ukáže sa to o rok, keď nezaváhajú ani tí, ktorým sa cena mylne zdala vysoká. Porovnaním s ponukou je UMB Bál v kategórii vrcholných plesov najdostupnejší. A kvalitou programu a servisu najbohatší. Nárast počtu hostí o približne 15 percent je dobrou vizitkou pre organizátorov a pozitívnym avízom do budúcnosti. Či bude aj ďalší reprezentačný UMB Bál, je však už záležitosťou budúceho vedenia Univerzity Mateja Bela. Tohtoročný ples bol totiž situovaný do pozície spoločenského vrcholu funkčného obdobia pani rektorky Beáty Kosovej. Mottom UMB Bálu je jej citácia "Človek môže existovať, alebo naozaj žiť!". V tomto duchu sa niesla atmosféra bálu a veríme, že sa stretneme aj o rok, posledný januárový piatok.

Dovoľte nám poďakovať všetkým, ktorí sa UMB Bálu zúčastnili, všetkým, ktorí ho pripravili a všetkým, ktorí ho podporili. Bez nich by sme nemali možnosť na tak dôstojnú oslavu života, kvalitnej zábavy a ľudskej spolupatričnosti, ako na XIV. UMB Bále. Prajeme všetkým všetko najlepšie a veľa dôvodov na spokojnosť.

Všetky fotografie nájdete v našej ONLINE FOTOGALÉRII 2014.

Mgr. art. Martin Urban, PhD.,
režisér a organizátor UMB Bálu 2013 a 2014,
umelecký vedúci UFS Mladosť.